Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016 г. от Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия

Уважаеми колеги,

Представяме Ви писмо на Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия до КИИП и  държавните институции, подкрепящо инициативата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за промяна в чл. 7, ал. 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016г.

Още Кореспонденции

10/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-009/08.01.2019 г. 

10/ 12/ 2018

Писмо от арх. Б. Игнатов - председател на УС на КАБ

12/ 11/ 2018

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-321/08.11.2018 г. 

12/ 11/ 2018

Писмо от  УАСГ, КИИП и САБ до МРРБ