Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016 г. от Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия

Уважаеми колеги,

Представяме Ви писмо на Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия до КИИП и  държавните институции, подкрепящо инициативата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за промяна в чл. 7, ал. 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016г.

Още Кореспонденции

02/ 07/ 2018

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г. относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

01/ 06/ 2018

Писма от/до "ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД 

01/ 06/ 2018

Сигнал за наложена практика за изработване на проект по част "ВиК" за отводняване на конденз от климатичните системи в сгради

01/ 06/ 2018

Запитване по отношение прилагане на разпоредби при определяне ширината на сервитутната ивица около водопроводите