Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016 г. от Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия

Уважаеми колеги,

Представяме Ви писмо на Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия до КИИП и  държавните институции, подкрепящо инициативата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за промяна в чл. 7, ал. 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016г.

Още Кореспонденции

19/ 03/ 2018

Писмо от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)

28/ 11/ 2017

Писмо КИИП-ЦУ-296/27.11.2017 г. до гл.архитекти на общини и РОНСК във връзка с изменение на Наредба 7 на МРРБ и разработването на  част "Енергийна ефективност"

22/ 08/ 2017

Писмо КИИП-ЦУ-220/22.08.2017 г. относно разработването на интердисциплинарна част "Енергийна ефективност".

15/ 05/ 2017

Писмо от МВР - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението "
Относно: Въпроси, относно реда за влагане в строежите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации