Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016 г. от Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия

Уважаеми колеги,

Представяме Ви писмо на Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия до КИИП и  държавните институции, подкрепящо инициативата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за промяна в чл. 7, ал. 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016г.

Още Кореспонденции

12/ 09/ 2018

Писма  относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

09/ 08/ 2018

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-561/08.08.2018 г.  относно Предложения по проекта за НИД на Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

30/ 07/ 2018

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-238/30.07.2018г. относно Становище на КИИП по "Обща визия за промяна на законодателството в областта на строителството"

01/ 06/ 2018

Писма от/до "ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД