Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от КИИП до МРРБ относно ЗИД на ЗУТ

Уважаеми колеги,

Представяме Ви писмо на Председателя на КИИП до Министерство на регионалното развитие и благоустройството по отношение на предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Писмо КИИП-ЦУ-249/17.10.2016г.

ЗИД на ЗУТ

Още Кореспонденции

10/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-009/08.01.2019 г. 

10/ 12/ 2018

Писмо от арх. Б. Игнатов - председател на УС на КАБ

12/ 11/ 2018

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-321/08.11.2018 г. 

12/ 11/ 2018

Писмо от  УАСГ, КИИП и САБ до МРРБ