Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо до МРРБ с предложения на КИИП по промените в Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите

Писмо до МРРБ с

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КИИП

по проекта на Наредба за изменение на

Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите

Прикачени документи

Още Кореспонденции

16/ 08/ 2021

Писмо до МРРБ с предложения на КИИП по промените в Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите

21/ 05/ 2021

Писмо за извършена проверка от КРДОПБГДСРСБНА

22/ 03/ 2021

Жалба от инж. С.Кинарев 

18/ 03/ 2021

Отворено писмо от инж. М. Гергов до инж. Г.Кордов и отговор