Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучителен курс на тема: Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия (Най-важното от Еврокод 8 с примери и коментари)

Уважаеми колеги, РК на КИИП Плевен Организира провеждането на обучителен курс на тема: Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия (Най-важното от Еврокод 8 с примери и коментари) Кратък курс за инженери-конструктори Лектор – проф. д-р инж. Борислав Белев (УАСГ) Продължителност – 6 учебни часа Време на провеждане – 10 декември 2016 г. /събота/ Място на провеждане – Българо-германски център за професионално образование и обучение, гр. Плевен, Организатор – КИИП, РК-Плевен Цената на курса при 35 участници- членове на КИИП ще бъде 30 лв. с ДДС. В нея са включени: електронен вариант на материали в PDF-формат (хендаути на презентацията, които могат да разпечатат за ползване по време на курса) – ще бъдат изпратени по електронна поща; кафе, чай, вода и сандвичи. Няколко дни преди провеждането на курса записалите се за участие ще получат по електронна поща материали в PDF-формат. Съдържание на курса: 1. Основни положения и принципи, заложени в Еврокод 8 (БДС EN 1998-1) 2. Капацитивно проектиране и концепция за конструктивните бушони 3. Специфични изисквания към стоманените конструкции в сеизмични райони 4. Моделиране и анализ на сеизмичното реагиране 5. Основни конструктивни системи за поемане на сеизмичните въздействия 6. Проектиране на рамки с корави възли 7. Проектиране на вертикални връзки с центрично-включени диагонали 8. Други конструктивни системи, прилагани в световната практика 9. Заключителни бележки и дискусия с участниците в курса Проекто-програма на курса 10:30 – Откриване на курса от представител на КИИП РК-Плевен 10:35 – 13:00 Първа част на курса (три учебни часа с кратка пауза от 10 мин.) 13:00 – 14:30 Обедна почивка 14:30 – 17:00 Втора част на курса (три учебни часа с кратка пауза от 15 мин.) В периода от 10.11.2016 г. до 30.11.2016г. може да платите в брой сумата за курса на техническите сътрудници на РК, в които членувате. Сумата ще бъде внесена в банковата сметка на РК Плевен от председателя на РК Плевен. Ще се издава данъчна фактура. За целта е необходимо при плащането да предадете името на фирмата и трите имена на участника, заедно с данните за фактура: • Наименование, адрес и МОЛ на фирмата, както и БУЛСТАТ (по ДДС/не), в случай, че фактурата ще бъде издадена на фирма; • Трите имена на участника, адрес и ЕГН, ако фактурата ще бъде издадена на физическо лице. Фактурите ще бъдат раздадени преди началото на курса. инж. Живко Иванов Председател РК на КИИП Плевен

Още Новини

26/ 03/ 2019

Дневен ред на ОС на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

Отчетен доклад на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НПС "ГПГ" за 2018г.

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"