Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща на представители на IIRS (Инженерна Инициатива за Регионално Сътрудничество)

На 19 и 20 май 2017 г. се проведе среща на представители на IIRS, в която членуват камари от страните в Балкански регион  - България, Македония, Словения, Сърбия, Хърватска и Черна гора .
 От българска страна в срещата участва инж. Светлана Николчева - Заместник председател на КИИП.
  

ДОКЛАД

ПИСМО НА ИНЖ. МИРКО ОРЕШКОВИЧ

ПРОТОКОЛ

ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИТЕ

Още Новини

11/ 08/ 2017

Среща на Вицепремиера Валери Симеонов с представители на КАБ,КИИП, КСБ и САБ на 04.08.2017г. 

 

 

12/ 07/ 2017

Важни наредби, свързани със строителния надзор

06/ 07/ 2017

Трети Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

03/ 07/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ИНЖ. КАРАЛЕЕВ
Във връзка с организирането и провеждането на кръгла маса "Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес".