Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща на представители на IIRS (Инженерна Инициатива за Регионално Сътрудничество)

На 19 и 20 май 2017 г. се проведе среща на представители на IIRS, в която членуват камари от страните в Балкански регион  - България, Македония, Словения, Сърбия, Хърватска и Черна гора .
 От българска страна в срещата участва инж. Светлана Николчева - Заместник председател на КИИП.
  

ДОКЛАД

ПИСМО НА ИНЖ. МИРКО ОРЕШКОВИЧ

ПРОТОКОЛ

ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИТЕ

Още Новини

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"

11/ 06/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 29 

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

29/ 05/ 2018

С решение на Академичния съвет  Ректорът  на Висшето строително училище "Любен Каравелов"  удостои с почетно звание “Доктор Хонорис Кауза“ световноизвестните архитекти - проф. Ричард Ингланд и проф. Томас Херцог.