Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща на представители на IIRS (Инженерна Инициатива за Регионално Сътрудничество)

На 19 и 20 май 2017 г. се проведе среща на представители на IIRS, в която членуват камари от страните в Балкански регион  - България, Македония, Словения, Сърбия, Хърватска и Черна гора .
 От българска страна в срещата участва инж. Светлана Николчева - Заместник председател на КИИП.
  

ДОКЛАД

ПИСМО НА ИНЖ. МИРКО ОРЕШКОВИЧ

ПРОТОКОЛ

ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИТЕ

Още Новини

20/ 02/ 2018

"Градим духовното, градим и материалното" - интервю на Ловчанския митрополит Гавриил, почетен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

13/ 02/ 2018

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018" - 17-19 МАЙ 2018 - Пловдив 

13/ 02/ 2018

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии, 3-6 юни 2018 г., Бургас, България 

30/ 01/ 2018

Приложение № 10 "Себестойност на проектантските услуги по част "Технологична"