Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща на представители на IIRS (Инженерна Инициатива за Регионално Сътрудничество)

На 19 и 20 май 2017 г. се проведе среща на представители на IIRS, в която членуват камари от страните в Балкански регион  - България, Македония, Словения, Сърбия, Хърватска и Черна гора .
 От българска страна в срещата участва инж. Светлана Николчева - Заместник председател на КИИП.
  

ДОКЛАД

ПИСМО НА ИНЖ. МИРКО ОРЕШКОВИЧ

ПРОТОКОЛ

ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИТЕ

Още Новини

21/ 11/ 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

09/ 10/ 2017

XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017 г, 17-20 септември 2017 , Созопол

09/ 10/ 2017

На 5 октомври 2017г., във Виена, Австрия  се проведе  "IIIти  ДЕН НА ИНЖЕНЕРА В ЕВРОПА"

11/ 08/ 2017

Среща на Вицепремиера Валери Симеонов с представители на КАБ,КИИП, КСБ и САБ на 04.08.2017г.