Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Трети Национален Семинар - конференция "Добрата практика в Проектирането - част Електрическа "

„ДОБРАТА ПРАКТИКА В ПРОЕКТИРАНЕТО – ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА”

На 27.05.2017г. в гр. Бургас се проведе Трети национален семинар - конференция „Добрата практика в проектирането – част Електрическа”.

Конференцията протече при изключителен интерес, като участие взеха около 60 членове на КИИП - ръководството на НПС  „ЕАСТ”, председателите и членове на ПС „ЕАСТ”от РК. Събитието бе открито от председателя на НПС „ЕАСТ” – инж. Мария Попова. Благодарение на добрата организация  под ръководството на инж. Мария Попова,  конференцията протече в делови и конструктивен дух, съгласно предварително обявен дневен ред.

Трябва да се отбележи изключителното съдействие при организиране на Конференцията от страна на РК Бургас, за което допринесе и добрата атмосфера в офиса на регионалната колегия.

Поздравления към конференцията „Добрата практика в проектирането - част Електрическа” отправиха председателя на РК Бургас – инж. Душко Опърлаков и председателя на УС на КИИП – инж. Иван Каралеев.

Лекторите засегнаха теми, представляващи голям интерес за присъстващите,  което се доказа и от многото въпроси, и от компетентните отговори. Бяха поставени проблеми, свързани с ценовия правилник, с Наредбата за присъединяване към електрическа мрежа и дейността на енергоразпределителните дружества. Разгледани бяха и въпроси, свързани със заплащането на проектантския труд,  издаването на разрешение за строеж  след декларация, че проектът е платен

Още Новини

09/ 10/ 2017

XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017 г, 17-20 септември 2017 , Созопол

09/ 10/ 2017

На 5 октомври 2017г., във Виена, Австрия  се проведе  "IIIти  ДЕН НА ИНЖЕНЕРА В ЕВРОПА"

11/ 08/ 2017

Среща на Вицепремиера Валери Симеонов с представители на КАБ,КИИП, КСБ и САБ на 04.08.2017г. 

 

 

12/ 07/ 2017

Важни наредби, свързани със строителния надзор