Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Трети Национален Семинар - конференция "Добрата практика в Проектирането - част Електрическа "

„ДОБРАТА ПРАКТИКА В ПРОЕКТИРАНЕТО – ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА”

На 27.05.2017г. в гр. Бургас се проведе Трети национален семинар - конференция „Добрата практика в проектирането – част Електрическа”.

Конференцията протече при изключителен интерес, като участие взеха около 60 членове на КИИП - ръководството на НПС  „ЕАСТ”, председателите и членове на ПС „ЕАСТ”от РК. Събитието бе открито от председателя на НПС „ЕАСТ” – инж. Мария Попова. Благодарение на добрата организация  под ръководството на инж. Мария Попова,  конференцията протече в делови и конструктивен дух, съгласно предварително обявен дневен ред.

Трябва да се отбележи изключителното съдействие при организиране на Конференцията от страна на РК Бургас, за което допринесе и добрата атмосфера в офиса на регионалната колегия.

Поздравления към конференцията „Добрата практика в проектирането - част Електрическа” отправиха председателя на РК Бургас – инж. Душко Опърлаков и председателя на УС на КИИП – инж. Иван Каралеев.

Лекторите засегнаха теми, представляващи голям интерес за присъстващите,  което се доказа и от многото въпроси, и от компетентните отговори. Бяха поставени проблеми, свързани с ценовия правилник, с Наредбата за присъединяване към електрическа мрежа и дейността на енергоразпределителните дружества. Разгледани бяха и въпроси, свързани със заплащането на проектантския труд,  издаването на разрешение за строеж  след декларация, че проектът е платен

Още Новини

18/ 10/ 2018

Проф.д-р инж. Георги Франгов - удостоен  с почетен плакет  и грамота

27/ 09/ 2018

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018.

18/ 09/ 2018

Протокол ОС на НПС КСС 2018 г.

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"