Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Секторна среща"Градска среда - стратегия за адаптация към промените в климата"

Проект МОСВ - Световна банка URBAN

На 12.06.2017 г., в офиса на Световната банка /СБ/ - сградата на Интерпред, София, се проведе среща в изпълненнието на проекта за изготвяне на предложение за стратегия за адаптация към промените в климата, между Министерство на околната среда и водите и Световната банка.

На срещата-дискусия присъстваха представители на СБ от САЩ, МОСВ, СО, МРРБ, АУЕР, БАН, УАСГ, Асоциация на дунавските общини "Дунав", Асоциация на българските черноморски общини, Ен Ефект, Национално сдружение на общините в РБългария, Софийска енергийна агенция, КАБ, Национален център за териториално развитие.

От страна на КИИП в срещата участва инж. Антони Чипев - Гл. секретар на КИИП.

ДОКЛАД

CLIMATE CHANGE ADAPTATION - POTENTIAL DIRECT RISKS AND OPPORTUNITIES PER SECTOR URBAN ENVIRONMENT 

Още Новини

18/ 10/ 2018

Проф.д-р инж. Георги Франгов - удостоен  с почетен плакет  и грамота

27/ 09/ 2018

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018.

18/ 09/ 2018

Протокол ОС на НПС КСС 2018 г.

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"