Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Секторна среща"Градска среда - стратегия за адаптация към промените в климата"

Проект МОСВ - Световна банка URBAN

На 12.06.2017 г., в офиса на Световната банка /СБ/ - сградата на Интерпред, София, се проведе среща в изпълненнието на проекта за изготвяне на предложение за стратегия за адаптация към промените в климата, между Министерство на околната среда и водите и Световната банка.

На срещата-дискусия присъстваха представители на СБ от САЩ, МОСВ, СО, МРРБ, АУЕР, БАН, УАСГ, Асоциация на дунавските общини "Дунав", Асоциация на българските черноморски общини, Ен Ефект, Национално сдружение на общините в РБългария, Софийска енергийна агенция, КАБ, Национален център за териториално развитие.

От страна на КИИП в срещата участва инж. Антони Чипев - Гл. секретар на КИИП.

ДОКЛАД

CLIMATE CHANGE ADAPTATION - POTENTIAL DIRECT RISKS AND OPPORTUNITIES PER SECTOR URBAN ENVIRONMENT 

Още Новини

20/ 02/ 2018

"Градим духовното, градим и материалното" - интервю на Ловчанския митрополит Гавриил, почетен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

13/ 02/ 2018

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018" - 17-19 МАЙ 2018 - Пловдив 

13/ 02/ 2018

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии, 3-6 юни 2018 г., Бургас, България 

30/ 01/ 2018

Приложение № 10 "Себестойност на проектантските услуги по част "Технологична"