Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Секторна среща"Градска среда - стратегия за адаптация към промените в климата"

Проект МОСВ - Световна банка URBAN

На 12.06.2017 г., в офиса на Световната банка /СБ/ - сградата на Интерпред, София, се проведе среща в изпълненнието на проекта за изготвяне на предложение за стратегия за адаптация към промените в климата, между Министерство на околната среда и водите и Световната банка.

На срещата-дискусия присъстваха представители на СБ от САЩ, МОСВ, СО, МРРБ, АУЕР, БАН, УАСГ, Асоциация на дунавските общини "Дунав", Асоциация на българските черноморски общини, Ен Ефект, Национално сдружение на общините в РБългария, Софийска енергийна агенция, КАБ, Национален център за териториално развитие.

От страна на КИИП в срещата участва инж. Антони Чипев - Гл. секретар на КИИП.

ДОКЛАД

CLIMATE CHANGE ADAPTATION - POTENTIAL DIRECT RISKS AND OPPORTUNITIES PER SECTOR URBAN ENVIRONMENT 

Още Новини

09/ 10/ 2017

XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017 г, 17-20 септември 2017 , Созопол

09/ 10/ 2017

На 5 октомври 2017г., във Виена, Австрия  се проведе  "IIIти  ДЕН НА ИНЖЕНЕРА В ЕВРОПА"

11/ 08/ 2017

Среща на Вицепремиера Валери Симеонов с представители на КАБ,КИИП, КСБ и САБ на 04.08.2017г. 

 

 

12/ 07/ 2017

Важни наредби, свързани със строителния надзор