Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Членски внос 2010

СЪОБЩЕНИЕ
 
                       
Напомняме  на членовете на КИИП, че съгласно чл.3.3 т.3 на Устава на КИИП 
ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА  2010 год.  се  внася  до 20 декември на настоящата/2009/ година.
Размерът на вноската е 180 лева.
Сумата се внася задължително по банков път по следната сметка:
 „Уникредит Булбанк”, гр. Плевен:
IBAN: BG57 UNCR 7527 1099 9531 24
BIC: UNCRBGSF

Вносната бележка се попълва с регистрационен номер ,  трите имена , правоспособност и секция в която членувате.
 
В случай, че фирми заплащат членски внос на членове на КИИП, следва да представят списък с регистрационен номер , трите имена, правоспособност и секция в която са членовете
 в офиса на РК Плевен непосредствено след извършване на плащането.
Фактура се издава на името на физическото лице.
 
Не чакайте крайния срок! След 20 декември 2009 г. всички закъснели ще плащат встъпителен членски внос.
 
За повече информация в офиса на КИИП-Плевен, ул.Ал.Стамболийски 1,    ст.609- инж.Янка Монева , тел.,факс 064/805873,
e-mail:kiip_pleven@mail.bg
 
                                     КИИП Плевен

Още Новини

26/ 03/ 2019

Дневен ред на ОС на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

Отчетен доклад на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НПС "ГПГ" за 2018г.

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"