Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

Уважаеми колеги,

На посочения линк можете да се запознаете с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, публикувана в ДВ бр. 93, от дата 21.11.2017 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=119880

Още Новини

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"

11/ 06/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 29 

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

29/ 05/ 2018

С решение на Академичния съвет  Ректорът  на Висшето строително училище "Любен Каравелов"  удостои с почетно звание “Доктор Хонорис Кауза“ световноизвестните архитекти - проф. Ричард Ингланд и проф. Томас Херцог.