Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

Уважаеми колеги,

На посочения линк можете да се запознаете с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, публикувана в ДВ бр. 93, от дата 21.11.2017 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=119880

Още Новини

02/ 03/ 2018

Предложения и сигнали 

01/ 03/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 26

20/ 02/ 2018

"Градим духовното, градим и материалното" - интервю на Ловчанския митрополит Гавриил, почетен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

13/ 02/ 2018

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018" - 17-19 МАЙ 2018 - Пловдив