Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

Уважаеми колеги,

На посочения линк можете да се запознаете с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, публикувана в ДВ бр. 93, от дата 21.11.2017 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=119880

Още Новини

18/ 10/ 2018

Проф.д-р инж. Георги Франгов - удостоен  с почетен плакет  и грамота

27/ 09/ 2018

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018.

18/ 09/ 2018

Протокол ОС на НПС КСС 2018 г.

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"