Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

Уважаеми колеги,

На посочения линк можете да се запознаете с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, публикувана в ДВ бр. 93, от дата 21.11.2017 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=119880

Още Новини

15/ 12/ 2017

Решения на Върховния административен съд на Република България 

01/ 12/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

27/ 11/ 2017

Комисията по регионална полигика, благоустройство и местно самоуправление към НС проведе обществена дискусия по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община /ЗИДЗУЗСО/

21/ 11/ 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради