Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Участие в 10 годишнината на Камара на оправомощените архитекти и оправомощените инженери на Македония

Участие в 10 годишнината на Камара на оправомощените архитекти и оправомощените инженери /КОАОИ/ на Македония

Прикачени документи

Още Новини

03/ 04/ 2018

Информационен бюлетин  на БАИС № 27

02/ 03/ 2018

Предложения и сигнали 

01/ 03/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 26

20/ 02/ 2018

"Градим духовното, градим и материалното" - интервю на Ловчанския митрополит Гавриил, почетен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране