Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Участие в 10 годишнината на Камара на оправомощените архитекти и оправомощените инженери на Македония

Участие в 10 годишнината на Камара на оправомощените архитекти и оправомощените инженери /КОАОИ/ на Македония

Прикачени документи

Още Новини

18/ 09/ 2018

Протокол ОС на НПС КСС 2018 г.

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"

11/ 06/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 29 

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ