Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ

На 22 ноември 2017 г. бяха връчени осмите годишни награди "Принос в пътната безопасност ". От Българската браншова организация по пътна безопасност изказват благодарността си за вниманието и отделеното време на Председателя на КИИП - д-р инж. Иван Каралеев.

Прикачени документи

Още Новини

15/ 12/ 2017

Решения на Върховния административен съд на Република България 

01/ 12/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

27/ 11/ 2017

Комисията по регионална полигика, благоустройство и местно самоуправление към НС проведе обществена дискусия по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община /ЗИДЗУЗСО/

21/ 11/ 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради