Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Връчване на златните инженерски пръстени на дипломанти в Република Македония

На 6 юни 2017 г. по покана на Камара на упълномощените архитекти на Република Македония инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП и инж. Антони Чипев - Гл. секретар на КИИП взеха участие в церемонията по връчване на златните инженерски пръстени на десетте най-добри дипломирани инженери в Македония.

Прикачени документи

Още Новини

11/ 08/ 2017

Среща на Вицепремиера Валери Симеонов с представители на КАБ,КИИП, КСБ и САБ на 04.08.2017г. 

 

 

12/ 07/ 2017

Важни наредби, свързани със строителния надзор

06/ 07/ 2017

Трети Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

03/ 07/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ИНЖ. КАРАЛЕЕВ
Във връзка с организирането и провеждането на кръгла маса "Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес".