Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Връчване на златните инженерски пръстени на дипломанти в Република Македония

На 6 юни 2017 г. по покана на Камара на упълномощените архитекти на Република Македония инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП и инж. Антони Чипев - Гл. секретар на КИИП взеха участие в церемонията по връчване на златните инженерски пръстени на десетте най-добри дипломирани инженери в Македония.

Прикачени документи

Още Новини

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"

11/ 06/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 29 

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

29/ 05/ 2018

С решение на Академичния съвет  Ректорът  на Висшето строително училище "Любен Каравелов"  удостои с почетно звание “Доктор Хонорис Кауза“ световноизвестните архитекти - проф. Ричард Ингланд и проф. Томас Херцог.