Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Решения на Върховния административен съд на Република България

Решения на Върховния административен съд на Република България по решение № 651/24.07.2008 г. на КЗК във връзка с издадената от КИИП Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Прикачени документи

Още Новини

18/ 10/ 2018

Проф.д-р инж. Георги Франгов - удостоен  с почетен плакет  и грамота

27/ 09/ 2018

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018.

18/ 09/ 2018

Протокол ОС на НПС КСС 2018 г.

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"