Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Решения на Върховния административен съд на Република България

Решения на Върховния административен съд на Република България по решение № 651/24.07.2008 г. на КЗК във връзка с издадената от КИИП Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Прикачени документи

Още Новини

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"

28/ 02/ 2019

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 6-9 март 2019г.

11/ 01/ 2019

Изграждане паметник на Васил Левски в  Русе

09/ 01/ 2019

На вниманието на тези, за които представлява интерес