Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Решения на Върховния административен съд на Република България

Решения на Върховния административен съд на Република България по решение № 651/24.07.2008 г. на КЗК във връзка с издадената от КИИП Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Прикачени документи

Още Новини

12/ 01/ 2018

Die Software fur den Grundbau, Munchen

21/ 12/ 2017

Участие в 10 годишнината на Камара на оправомощените архитекти и оправомощените инженери на Македония

18/ 12/ 2017

Весели празници

15/ 12/ 2017

Решения на Върховния административен съд на Република България