Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща с ученици от СГАСГ "Христо.Ботев"

На 14.06.2018г. имахме удоволствието да се срещнем с учениците на Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Христо Ботев”, за да им разкажем за историята и дейността на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Запознахме  младите ни бъдещи колеги с изискванията към един инженер в инвестиционното проектиране и защо тази професия е включена в Списъка на регулираните професии в Република България, които са с обществена значимост и са от съществено значение за живота и здравето на хората. Също така, защо инженерите желаещи да упражняват професията е необходимо да притежават специфична професионална квалификация, членство и правоспособност в призната от държавата професионална организация, каквато е КИИП.

Пожелаваме им успех в обучението и ще се радваме да продължат по пътя, който са поели!

 

 

 

 

 

Още Новини

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"

11/ 06/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 29 

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

29/ 05/ 2018

С решение на Академичния съвет  Ректорът  на Висшето строително училище "Любен Каравелов"  удостои с почетно звание “Доктор Хонорис Кауза“ световноизвестните архитекти - проф. Ричард Ингланд и проф. Томас Херцог.