Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща с ученици от СГАСГ "Христо.Ботев"

На 14.06.2018г. имахме удоволствието да се срещнем с учениците на Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Христо Ботев”, за да им разкажем за историята и дейността на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Запознахме  младите ни бъдещи колеги с изискванията към един инженер в инвестиционното проектиране и защо тази професия е включена в Списъка на регулираните професии в Република България, които са с обществена значимост и са от съществено значение за живота и здравето на хората. Също така, защо инженерите желаещи да упражняват професията е необходимо да притежават специфична професионална квалификация, членство и правоспособност в призната от държавата професионална организация, каквато е КИИП.

Пожелаваме им успех в обучението и ще се радваме да продължат по пътя, който са поели!

 

 

 

 

 

Още Новини

26/ 03/ 2019

Дневен ред на ОС на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

Отчетен доклад на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НПС "ГПГ" за 2018г.

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"