Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018"

Технически Университет - София, филиал Пловдив   


ДНИ НА НАУКАТА

на ТУ - СОФИЯ


Седма международна научна конференция

"ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018" -

17-19 МАЙ 2018 - Пловдив 

 

http://techsys.tu-plovdiv.bg/

 

Прикачени документи

Още Новини

03/ 04/ 2018

Информационен бюлетин  на БАИС № 27

02/ 03/ 2018

Предложения и сигнали 

01/ 03/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 26

20/ 02/ 2018

"Градим духовното, градим и материалното" - интервю на Ловчанския митрополит Гавриил, почетен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране