Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018"

Технически Университет - София, филиал Пловдив   


ДНИ НА НАУКАТА

на ТУ - СОФИЯ


Седма международна научна конференция

"ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018" -

17-19 МАЙ 2018 - Пловдив 

 

http://techsys.tu-plovdiv.bg/

 

Прикачени документи

Още Новини

26/ 03/ 2019

Дневен ред на ОС на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

Отчетен доклад на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НПС "ГПГ" за 2018г.

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"