Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018"

Технически Университет - София, филиал Пловдив   


ДНИ НА НАУКАТА

на ТУ - СОФИЯ


Седма международна научна конференция

"ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018" -

17-19 МАЙ 2018 - Пловдив 

 

http://techsys.tu-plovdiv.bg/

 

Прикачени документи

Още Новини

20/ 02/ 2018

"Градим духовното, градим и материалното" - интервю на Ловчанския митрополит Гавриил, почетен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

13/ 02/ 2018

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018" - 17-19 МАЙ 2018 - Пловдив 

13/ 02/ 2018

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии, 3-6 юни 2018 г., Бургас, България 

30/ 01/ 2018

Приложение № 10 "Себестойност на проектантските услуги по част "Технологична"