Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018"

Технически Университет - София, филиал Пловдив   


ДНИ НА НАУКАТА

на ТУ - СОФИЯ


Седма международна научна конференция

"ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018" -

17-19 МАЙ 2018 - Пловдив 

 

http://techsys.tu-plovdiv.bg/

 

Прикачени документи

Още Новини

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"

11/ 06/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 29 

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

29/ 05/ 2018

С решение на Академичния съвет  Ректорът  на Висшето строително училище "Любен Каравелов"  удостои с почетно звание “Доктор Хонорис Кауза“ световноизвестните архитекти - проф. Ричард Ингланд и проф. Томас Херцог.