Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ПО ЗУЗСО

      На 23 ноември 2017 г. в зала „Изток” на Народното събрание  Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление проведе обществена дискусия по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, внесен от група народни представители от ГЕРБ. В дискусията взеха участие представители на МРРБ,  на комисии към НС и СОС,  общински съветници от Столичния общински съвет (СОС), районни кметове, представители на Камара на архитектите в България /КАБ/, Съюз на архитектите в България /САБ/, Камара на строителите в България /КСБ/, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ , Асоциация на строителните предприемачи, БАИИК, Българско общество за строително право, неправителствени организации като „Спаси София”, Граждани за Зелена София, Граждани за „Кръстова вада”, ЕкоОбщност 2 и др.  Всички участници предварително бяха внесли в Комисията свои становища по ЗИДЗУЗСО.

     Становището на  КИИП   представиха инж. Иван Каралеев – председател на УС на КИИП и инж. Георги Кордов – председател на РК на КИИП София- град.

Становище на КИИП - Централно управление:

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2580/standpoint/ID/7263

Становище на РК на КИИП София-град :

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2580/standpoint/ID/7280

      Независимо от множеството негативни становища, главният архитект Здравко Здравков на Столична община и СОС продължават твърдо да настояват за спешни промени в закона, с които да се създадат ясни правила за застрояването на града, да се затворят вратичките, даващи възможност за многократно превишаване на строителните параметри и да се заложат територии за строителство на много високи сгради.

      Обсъждането  започна с презентация на арх. Здравко Здравков, в която той мотивира най-важните промени. Главният архитект на СО обърна внимание на проблема със смесените многофункционални зони, пръснати из цяла София, в които няма ограничение за височината на сградите.  Той апелира към народните представители да съдействат за премахването на „вратичките”в законодателството с цел овладяване на големия инвестиционен интерес към строителството на високи сгради.

      Общински съветници от ГЕРБ и БСП поискаха ясни правила за транспортното  обезпечаване на високите сгради, подчертаха необходимостта от изготвяне на нов общ устройствен план на столицата.

      С отрицателно становище излезе Камарата на архитектите в България /КАБ/. Арх. Борислав Игнатов, председател на УС на КАБ,  заяви, че в Камарата  не са съгласни с принципите и начина, по който се опитва да се решат тези проблеми. Смятат, че проблемите са не само в София, а в цяла България и те са заложени в Закона за устройството на територията /ЗУТ/. Те апелират към народните представители да се фокусират върху ЗУТ и да не пилеят енергия в редактиране на ЗУЗСО. Проблемите трябва да се решат за цялата страна, а не да се прави специален ЗУТ за София, след време ЗУТ за Пловдив, Варна и т.н. Заяви своя скептицизъм, че текстовете може да бъдат оправени между първо и второ четене - има много проблеми, има дори  поставяне на СОС над Народното събрание в определени случаи.

     Николай Станков, председател на УС на Камарата на строителите в България /КСБ/ представи  становище, което е преобладаващо критично. В него се обръща внимание на  основни противоречия от правно-технически характер. Той поздрави арх. Здравков за неговата воля и желанието за промяна. Структурирането на София във височинно отношение е много разумно. Отправи известна критика и за начина, по който проектът беше внесен – подчерта, че трябваше предварително да бъде съгласуван с всички браншови организации, имащи отношение към въпроса. Заяви, че  Камарата принципно подкрепя движението на закона напред, но след като текстовете се канализират и се намери верния баланс  между решаване  проблемите на града и законодателството.

     Според инж. Димитър Начев от "Българско общество за строително право" предложените промени страдат от много юридически пороци.

     Подкрепа за промените в ЗУЗСО изказаха инж. Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и арх. Георги Бакалов, председател на УС на Съюза на архитектите в България / САБ/ , кметът на район „Лозенец”. Инж. Иван Каралеев, председател на УС на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ и инж. Георги Кордов, председател на РК на КИИП София-град посочиха необходимостта от промени в ЗУЗСО.

     Инж. Каралеев подчерта, че  разрастването на един град е пряко свързано с икономическото му развитие. Без да има ясно планиране за икономиката и нуждите на обществото, много трудно би се извършило последващото устройствено планиране на селището, а това се отнася още повече за една столица, като София. Инж. Кордов допълни, че РК на КИИП София-град подкрепят въвеждането на изискване за траспортно-комуникационното обезпечаване на територията въз основа на проучване, анализ и симулация на траспортното обслужване, с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик. Изказа мнение, че не става въпрос за въвеждане на допълнителна административна тежест, а за анализ , който ще докаже възможността конкретната сграда при конкретните фактически дадености на градската среда да се интегрира в нея и да се препоръчат мерки, които да не позволяват претоварване и затрудняване на обслужването й.

     Арх. Иван Аврамов, председател на РК на КАБ София-град изрази готовност колегията да се включи с експерти при детайлното обсъждане на промените между първо и второ четене.

     Костадин Георгиев – Калки, представител на Граждани за „Кръстова вада”  поиска Мораториум върху строителството на високи сгради до приемане  на ЗИДЗУЗСО. Подчерта, че „жителите” са най-голямата Камара и всички действия трябва да са подчинени на подобряване качеството на живот.

     Дискусията бе закрита от председателя на регионалната комисия в парламента Искрен Веселинов /"Обединени патриоти"/. Той обяви, че не знае кога промените в ЗУЗСО ще влязат в дневния ред на парламента, но в случай, че минат на първо четене, обеща да включи представители на браншовите организации и на Столична община в работната група за второ четене.

Още Новини

18/ 10/ 2018

Проф.д-р инж. Георги Франгов - удостоен  с почетен плакет  и грамота

27/ 09/ 2018

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018.

18/ 09/ 2018

Протокол ОС на НПС КСС 2018 г.

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"