Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За КИИП като организация на проектантите физически лица

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание становището на инж.Г.Кордов, инж.Л.Ташков, инж.Ив. Пейковска, инж. Ив. Аврамова – членове на Ръководството на Национална професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения” към КИИП за регистрацията, мястото и значението на проектантските фирми в инвестиционния процес.

Още Публикации

11/ 09/ 2018

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ОТГОВОРНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО

06/ 09/ 2018

Поздравление за 6 Септември - Ден на Съединението на България

04/ 09/ 2018

Изготвяне на безпристрастна експертиза за причините, довели до трагедията край гр. Своге

28/ 08/ 2018

РАЗМИСЛИ СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПЪТНИ ИНЦИДЕНТИ