Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За КИИП като организация на проектантите физически лица

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание становището на инж.Г.Кордов, инж.Л.Ташков, инж.Ив. Пейковска, инж. Ив. Аврамова – членове на Ръководството на Национална професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения” към КИИП за регистрацията, мястото и значението на проектантските фирми в инвестиционния процес.

Още Публикации

29/ 11/ 2018

Интервю на инж. Иван Якимов, участник в изграждането на "Дунав мост 2"

27/ 11/ 2018

Интервю на доц. д-р инж. Методи Андреев пред в. Марица на тема: „Инженерингът помпа корупцията“

01/ 10/ 2018

Тържествено отбелязване на 15-та годишнина от създаването на КИИП в  Благоевград

29/ 09/ 2018

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 15 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КИИП