Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За КИИП като организация на проектантите физически лица

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание становището на инж.Г.Кордов, инж.Л.Ташков, инж.Ив. Пейковска, инж. Ив. Аврамова – членове на Ръководството на Национална професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения” към КИИП за регистрацията, мястото и значението на проектантските фирми в инвестиционния процес.

Още Публикации

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, обобщени от РК София град

28/ 03/ 2018

105 ГОДИНИ ОТ ОДРИНСКАТА ЕПОПЕЯ И БЪЛГАРСКИЯТ ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИ ГЕНИИ ПО ВРЕМЕ НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

08/ 03/ 2018

"До колегията от КСС към КИИП" - коментари и предложения за допълване на Методиката 

28/ 02/ 2018

Писмо от инж. Чавдар Панев