Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За КИИП като организация на проектантите физически лица

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание становището на инж.Г.Кордов, инж.Л.Ташков, инж.Ив. Пейковска, инж. Ив. Аврамова – членове на Ръководството на Национална професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения” към КИИП за регистрацията, мястото и значението на проектантските фирми в инвестиционния процес.

Още Публикации

14/ 02/ 2018

"Протест" от инж. Борис Тошев и отговор от инж. Светослав Дренски 

08/ 02/ 2018

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането?" - публикация във в-к "Строителство Имоти" - 06.02.2018 г.

05/ 02/ 2018

Изказване на председателя на КИИП д-р инж. Иван Каралеев по време на Петата годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции" на 1 февруари в Sofia Event Center

05/ 02/ 2018

"Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България" - ПРОЕКТ