Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За КИИП като организация на проектантите физически лица

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание становището на инж.Г.Кордов, инж.Л.Ташков, инж.Ив. Пейковска, инж. Ив. Аврамова – членове на Ръководството на Национална професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения” към КИИП за регистрацията, мястото и значението на проектантските фирми в инвестиционния процес.

Още Публикации

15/ 09/ 2017

Централното ръководство на КИИП за началото на учебната година и проблемите на образователната система

 

04/ 09/ 2017

Мнение на Главния секретар на КИИП инж. Антони Чипев относно предложенията за промени в ЗУТ

31/ 08/ 2017

Мнение на Зам.-председателя на КИИП инж. Светлана Николчева относно предстоящите промени в ЗУТ

30/ 08/ 2017

Председателят на УС на КИИП инж. Иван Каралеев за някои проблеми при проектирането