Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

До колегията от КСС към КИИП

"До колегията от КСС към КИИП "

- коментари и предложения към Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги 

автори : инж. Мизов, инж. Сливаров инж. Славов 

Прикачени документи

Още Публикации

12/ 07/ 2018

Дискусионен семинар по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

04/ 07/ 2018

Поздравителен адрес по случай нов офис на РК Хасково

22/ 06/ 2018

Писмо от арх. Чинка Тодорова - гр. Шумен 

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, обобщени от РК София град