Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

До колегията от КСС към КИИП

"До колегията от КСС към КИИП "

- коментари и предложения към Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги 

автори : инж. Мизов, инж. Сливаров инж. Славов 

Прикачени документи

Още Публикации

11/ 09/ 2018

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ОТГОВОРНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО

06/ 09/ 2018

Поздравление за 6 Септември - Ден на Съединението на България

04/ 09/ 2018

Изготвяне на безпристрастна експертиза за причините, довели до трагедията край гр. Своге

28/ 08/ 2018

РАЗМИСЛИ СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПЪТНИ ИНЦИДЕНТИ