Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

До колегията от КСС към КИИП

"До колегията от КСС към КИИП "

- коментари и предложения към Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги 

автори : инж. Мизов, инж. Сливаров инж. Славов 

Прикачени документи

Още Публикации

28/ 03/ 2018

105 ГОДИНИ ОТ ОДРИНСКАТА ЕПОПЕЯ И БЪЛГАРСКИЯТ ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИ ГЕНИИ ПО ВРЕМЕ НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

08/ 03/ 2018

"До колегията от КСС към КИИП" - коментари и предложения за допълване на Методиката 

28/ 02/ 2018

Писмо от инж. Чавдар Панев 

28/ 02/ 2018

Материали по случая, свързан с "БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ" ЕООД