Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Разработването на общите устройствени планове - отговорност пред поколенията , автор: инж. Гергана Кривошапкова

РАЗРАБОТВАНЕТО  НА ОБЩИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ  -

ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ПОКОЛЕНИЯТА 

автор: инж. Гергана Кривошапкова 

КИИП, РК Пловдив 

Прикачени документи

Още Публикации

12/ 07/ 2018

Дискусионен семинар по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

04/ 07/ 2018

Поздравителен адрес по случай нов офис на РК Хасково

22/ 06/ 2018

Писмо от арх. Чинка Тодорова - гр. Шумен 

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, обобщени от РК София град