Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Разработването на общите устройствени планове - отговорност пред поколенията , автор: инж. Гергана Кривошапкова

РАЗРАБОТВАНЕТО  НА ОБЩИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ  -

ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ПОКОЛЕНИЯТА 

автор: инж. Гергана Кривошапкова 

КИИП, РК Пловдив 

Прикачени документи

Още Публикации

19/ 01/ 2018

Обръщение на инж. Емил Крумов - Председател на НПС "КСС" към членовете на РК София-град 

09/ 01/ 2018

Разработването на общите устройствени планове - отговорност пред поколенията, автор: инж. Гергана Кривошапкова 

05/ 01/ 2018

Лична позиция на инж. Христо Христов - управител на вече малка проектантска фирма

05/ 01/ 2018

Открито писмо от Факултета по транспортно строителство при УАСГ