Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложение за партньорство между Иноцентър България и КИИП

Иноцентър България предлага подписване на споразумение с КИИП за партньорство и сътрудничество в областите от взаимен интерес.

Основна задача на Иноцентъра, създаден в началото на 2018 г. и разположен в София тех парк, е да подпомага български индустриални предприятия за тяхната цифровизация по пътя към Индустрия 4.0.

Иноцентърът няма правосубектност, той представлява отворена общност, мрежа от съмишленици за решаване на конкретни проблеми.

Иноцентърът спечели участие в програма на Европейската комисия за Дигитални иновационни хъбове в конкуренция със 137 кандидата от Централна и Източна Европа. Наскоро бе създадена постоянна работна група "Иновации и дигитализация в проектирането и строителството". За постигане на набелязаните във Визията цели Иноцентърът разчита на потенциала на своите участници, съветници и партньори.

 

Прикачени документи

Още Публикации

13/ 06/ 2019

Интервю на д-р инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП и проф. Петър Павлов - УАСГ по програма "Хоризонт" на БНР

10/ 06/ 2019

Интервю на д-р инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП и на г-жа Люба Батембергска от ГИ "Да спасим Карадере" в предаването "България се събужда" по БСТВ

17/ 05/ 2019

Пети Национален Семинар-Конференция "Добрата практика в проектирането - част Електрическа" проведен на 10 - 11 май 2019 г. в гр. Плевен

10/ 05/ 2019

Интервю на инж. Антони Чипев  - Главен секретар на КИИП  по програма "Хоризонт" на  БНР