Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложение за партньорство между Иноцентър България и КИИП

Иноцентър България предлага подписване на споразумение с КИИП за партньорство и сътрудничество в областите от взаимен интерес.

Основна задача на Иноцентъра, създаден в началото на 2018 г. и разположен в София тех парк, е да подпомага български индустриални предприятия за тяхната цифровизация по пътя към Индустрия 4.0.

Иноцентърът няма правосубектност, той представлява отворена общност, мрежа от съмишленици за решаване на конкретни проблеми.

Иноцентърът спечели участие в програма на Европейската комисия за Дигитални иновационни хъбове в конкуренция със 137 кандидата от Централна и Източна Европа. Наскоро бе създадена постоянна работна група "Иновации и дигитализация в проектирането и строителството". За постигане на набелязаните във Визията цели Иноцентърът разчита на потенциала на своите участници, съветници и партньори.

 

Прикачени документи

Още Публикации

12/ 04/ 2019

В ПАМЕТ НА МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР СТАНИСЛАВ ВИДЕВ


12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

08/ 03/ 2019

Интервю на инж. Иван Каралеев - председател на УС на КИИП и инж. Мирослав Мазнев - изп. директор на КСБ в програма "Хоризонт" на БНР

06/ 03/ 2019

Интервю на д-р инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП и инж. Антони Чипев - Главен секретар на КИИП пред Mediapool