Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложение за партньорство между Иноцентър България и КИИП

Иноцентър България предлага подписване на споразумение с КИИП за партньорство и сътрудничество в областите от взаимен интерес.

Основна задача на Иноцентъра, създаден в началото на 2018 г. и разположен в София тех парк, е да подпомага български индустриални предприятия за тяхната цифровизация по пътя към Индустрия 4.0.

Иноцентърът няма правосубектност, той представлява отворена общност, мрежа от съмишленици за решаване на конкретни проблеми.

Иноцентърът спечели участие в програма на Европейската комисия за Дигитални иновационни хъбове в конкуренция със 137 кандидата от Централна и Източна Европа. Наскоро бе създадена постоянна работна група "Иновации и дигитализация в проектирането и строителството". За постигане на набелязаните във Визията цели Иноцентърът разчита на потенциала на своите участници, съветници и партньори.

 

Прикачени документи

Още Публикации

13/ 09/ 2019

Интервю на д-р инж. Иван Каралеев-Председател на УС на КИИП и инж. Антони Чипев-Главен секретар на КИИП пред в. Строител на тема: "КИИП и КСБ заедно ще работят за ясно определяне на отговорностите на всеки участник в строително-инвестиционния процес."

06/ 09/ 2019

Поздравление за  6 Септември - Ден на Съединението на България

30/ 08/ 2019

Становища на РК на КИИП по позицията на КСБ относно инженеринга, публикувана във в-к "Строител" от 16.08.2019 г

21/ 08/ 2019

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЖУЛИЯН ЖЕЛЕВ - председател на секция "КСС"  на РК на КИИП Шумен