Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Интервю на д-р инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП и инж. Мирослав Мазнев - изп. директор на КСБ в БНР

Интервю на инж. Иван Каралеев - председател на УС на КИИП и

инж. Мирослав Мазнев - изп. директор на КСБ в програма "Хоризонт" на БНР


"Експерти в строителния бранш алармираха за проблеми в нормативната уредба"


С цялото интервю може да се запознаете тук.

Още Публикации

14/ 10/ 2019

Поздравление към организаторите на Националната научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

14/ 10/ 2019

Доклад на тема "Транспортно строителство при защитени територии"

09/ 10/ 2019

Становище на БАПВ относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

02/ 10/ 2019

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и повишаването на квалификацията на проектантите