Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предизвикателства пред проектантите в процеса на инвестиционното проектиране и строителство - автор: инж. Иван Каралеев

"Предизвикателства пред проектантите в процеса на инвестиционното проектиране и строителство"

Изказване на председателя на КИИП д-р инж. Иван Каралеев

по време на Петата годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции"

на 1 февруари 2018 г. в Sofia Event Center,

публикувано в списание "ГРАДЪТ"

 

линк към публикацията :

 

https://gradat.bg/news/2018/02/05/3124120_predizvikatelstva_pred_proektantite_v_procesa_na/


Прикачени документи

Още Публикации

12/ 07/ 2018

Дискусионен семинар по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

04/ 07/ 2018

Поздравителен адрес по случай нов офис на РК Хасково

22/ 06/ 2018

Писмо от арх. Чинка Тодорова - гр. Шумен 

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, обобщени от РК София град