Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и повишаването на квалификацията на проектантите


КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРОЕКТАНТИТЕ

автори:

д-р инж. Иван Каралеев

Председател на УС на КИИП


 инж. Георги Симеонов

Член на Контролния съвет на КИИП

Прикачени документи

Още Публикации

14/ 10/ 2019

Поздравление към организаторите на Националната научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

14/ 10/ 2019

Доклад на тема "Транспортно строителство при защитени територии"

09/ 10/ 2019

Становище на БАПВ относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

02/ 10/ 2019

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и повишаването на квалификацията на проектантите