Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Издавана литература от КИИП

Издавана литература от КИИП

1. РЪКОВОДСТВО ПО СТОМАНОБЕТОН - ЕВРОКОД 2, под общата редакция на проф. Русев

за членове на КИИП       - 32,00 лв. с ДДС
за външни
лица              - 36,00 лв. с ДДС

2. ЕТАЖНИ СГРАДИ СЪС СТОМАНЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ. ПРОЕКТИРАНЕ СЪГЛАСНО ЕВРОКОДОВЕ 1, 3 и 8, автор проф. д-р. инж. Цачев

за членове на КИИП        - 30 лева с ДДС
за външни лица               - 33 лева с ДДС

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ, СЪГЛАСНО ЕВРОКОД. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 3 И УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БДС EN 1090-2, автор доц. Михаил Цанков

за членове на КИИП        - 30 лева с ДДС
за външни лица               - 33 лева с ДДС

4. РЪКОВОДСТВО ПО ГЕОТЕХНИКА, РАЗРАБОТЕНО СЪГЛАСНО  ИЗИСКВАНИЯТА НА  ЕВРОКОД 7. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ, под общата редакция на проф. Г.Илов

за членове на КИИП       - 32,00 лв. с ДДС
за външни                      - 36,00 лв. с ДДС

5. ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ПЪРВА ЧАСТ (НОВИ СГРАДИ), под общата редакция на проф. Сотиров

за членове на КИИП       - 33,00 лв. с ДДС
за външни                      - 42,00 лв. с ДДС

6. Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

за членове на КИИП       - 4,20 лв. с ДДС
за външни                      - 5,00 лв. с ДДС

7. ЕВРОКОД 8. СЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ. ЧАСТ 1 – ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, автор доц. д-р инж. Йордан Милев.

за членове на КИИП       - 36,00 лв. с ДДС
за външни                      - 43,00 лв. с ДДС

8. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ. ЧАСТ 1 – МНОГОЕТАЖНА ОФИСНА СГРАДА, автор доц. д-р инж. Йордан Милев и инж. Васил Кърджиев.

за членове на КИИП       - 17,00 лв. с ДДС
за външни                      - 20,00 лв. с ДДС

9. ЕВРОКОД 8. ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ТРЕТА ЧАСТ, под общата редакция на инж. Васева

за членове на КИИП       - 30,00 лв. с ДДС
за външни                      - 42,00 лв. с ДДС

10. Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

за членове на КИИП        - 10 лева с ДДС
за външни лица               - 12 лева с ДДС

11. РЪКОВОДСТВО ПО СТОМАНОБЕТОН - ЕВРОКОД 2. Второ преработено издание, под общата редакция на проф. Русев

за членове на КИИП       - 34,00 лв. с ДДС
за външни 
лица             - 38,00 лв. с ДДС

Още Публикации

01/ 10/ 2018

Тържествено отбелязване на 15-та годишнина от създаването на КИИП в  Благоевград

29/ 09/ 2018

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 15 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КИИП

11/ 09/ 2018

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ОТГОВОРНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО

06/ 09/ 2018

Поздравление за 6 Септември - Ден на Съединението на България