Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище на инж. М. Тончева

Становище на инж. М. Тончева

относно Работна група съгласно Заповед № РД-02-14-515/08.06.2017

за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4/2001 за ОСИП

Прикачени документи

Още Публикации

13/ 02/ 2019

Интервю на д-р инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП пред в. Сега

24/ 01/ 2019

Сигнали от Сдружение "Балканка"

24/ 01/ 2019

Предложение за партньорство между Иноцентър България и КИИП

17/ 01/ 2019

Eкоорганизации от България и Сърбия излязоха на протест пред МОСВ.