Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обръщение на инж. Недка Дженева - в отговор на писмо на инж. Христо Христов

Обръщение на инж. Недка Дженева

относно промяна на "Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти"-

в отговор на писмо на инж. Христо Христов 

Прикачени документи

Още Публикации

12/ 07/ 2018

Дискусионен семинар по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

04/ 07/ 2018

Поздравителен адрес по случай нов офис на РК Хасково

22/ 06/ 2018

Писмо от арх. Чинка Тодорова - гр. Шумен 

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, обобщени от РК София град