Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането? "-публикация във в-к "Строителство Имоти"

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането?" -

публикация във в-к "Строителство Имоти" - 06.02.2018 г.

автори: инж. Надежда Парлъкова - Жекова - председател на НПС "ТСТС"

инж. Иван Богданов - председател на секция "ТСТС" - РК Видин 

инж. Теменужка Филипова - председател на секция "ТСТС" - РК Благоевград


Прикачени документи

Още Публикации

12/ 07/ 2018

Дискусионен семинар по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

04/ 07/ 2018

Поздравителен адрес по случай нов офис на РК Хасково

22/ 06/ 2018

Писмо от арх. Чинка Тодорова - гр. Шумен 

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, обобщени от РК София град