Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането? "-публикация във в-к "Строителство Имоти"

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането?" -

публикация във в-к "Строителство Имоти" - 06.02.2018 г.

автори: инж. Надежда Парлъкова - Жекова - председател на НПС "ТСТС"

инж. Иван Богданов - председател на секция "ТСТС" - РК Видин 

инж. Теменужка Филипова - председател на секция "ТСТС" - РК Благоевград


Прикачени документи

Още Публикации

17/ 05/ 2019

Пети Национален Семинар-Конференция "Добрата практика в проектирането - част Електрическа" проведен на 10 - 11 май 2019 г. в гр. Плевен

10/ 05/ 2019

Интервю на инж. Антони Чипев  - Главен секретар на КИИП  по програма "Хоризонт" на  БНР

12/ 04/ 2019

В ПАМЕТ НА МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР СТАНИСЛАВ ВИДЕВ


12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ