Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането? "-публикация във в-к "Строителство Имоти"

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането?" -

публикация във в-к "Строителство Имоти" - 06.02.2018 г.

автори: инж. Надежда Парлъкова - Жекова - председател на НПС "ТСТС"

инж. Иван Богданов - председател на секция "ТСТС" - РК Видин 

инж. Теменужка Филипова - председател на секция "ТСТС" - РК Благоевград


Прикачени документи

Още Публикации

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, обобщени от РК София град

28/ 03/ 2018

105 ГОДИНИ ОТ ОДРИНСКАТА ЕПОПЕЯ И БЪЛГАРСКИЯТ ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИ ГЕНИИ ПО ВРЕМЕ НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

08/ 03/ 2018

"До колегията от КСС към КИИП" - коментари и предложения за допълване на Методиката 

28/ 02/ 2018

Писмо от инж. Чавдар Панев