Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България" - ПРОЕКТ

"Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България" - ПРОЕКТ

- публикуван от МРРБ за обществено обсъждане 

Прикачени документи

Още Публикации

17/ 05/ 2019

Пети Национален Семинар-Конференция "Добрата практика в проектирането - част Електрическа" проведен на 10 - 11 май 2019 г. в гр. Плевен

10/ 05/ 2019

Интервю на инж. Антони Чипев  - Главен секретар на КИИП  по програма "Хоризонт" на  БНР

12/ 04/ 2019

В ПАМЕТ НА МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР СТАНИСЛАВ ВИДЕВ


12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ