Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Мнение на Главния секретар на КИИП инж. Антони Чипев относно предложенията за промени в ЗУТ

Процесът на непрекъснати промени в ЗУТ е крайно време да се прекрати, вместо да продължава да генерира проблеми в инвестиционния процес в строителството. Този път лайтмотивът в предложенията за промени е „намаляване на административната тежест”.  В днешно време, хората прекарват повече от 90% от времето си в затворени помещения. Здравето и тяхната работоспособност се влияят изключително от микроклимата вътре в сградите и да се счита за административна тежест разработването на инженерните части (инсталациите) на инвестиционния проект (дори и за малки обекти) е несериозно и ще доведе до голямо затруднение на възложителя.  Възложителят ще трябва да довърши проектирането на парче, с риск за несъгласуваност между архитектурата и инженерните проектни части, а дори и до невъзможност за изпълнение на строежа. Това е тласък към строителство на инженеринг. Инженерингът от своя страна води до ограничаване на проектните решения до рамките на възможностите на строителя, както и на неговите интереси, които не винаги съвпадат с тези на възложителя. В този случай може да се говори за намаляване на административната тежест единствено за самата администрация. Трябва да се има предвид и факта, че разходите по създаването на един строеж са около 30% от общите разходи за него  през целия му жизнен цикъл, от създаването му до неговото разрушаване. Останалите 70% разходи, се определят изключително от качеството на проектните решения, рефлектиращи върху консумативните разходи по строежа през експлоатационния му период, което е свързано и с качеството на вложените системи (елементи) в строежа.

Инж. Антони Чипев

Главен секретар на КИИП

Още Публикации

01/ 10/ 2018

Тържествено отбелязване на 15-та годишнина от създаването на КИИП в  Благоевград

29/ 09/ 2018

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 15 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КИИП

11/ 09/ 2018

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ОТГОВОРНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО

06/ 09/ 2018

Поздравление за 6 Септември - Ден на Съединението на България