Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"Протест" от инж. Борис Тошев и Отговор от инж. Светослав Дренски

"Протест" от инж. Борис Тошев  - 

писмо с вх. № КИИП-ЦУ-104/09.02.2018 г. 

и 

 Отговор от инж. Светослав Дренски -

писмо с вх. № КИИП-ЦУ-118/14.02.2018 г. 

Прикачени документи

Още Публикации

12/ 07/ 2018

Дискусионен семинар по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

04/ 07/ 2018

Поздравителен адрес по случай нов офис на РК Хасково

22/ 06/ 2018

Писмо от арх. Чинка Тодорова - гр. Шумен 

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, обобщени от РК София град