Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"За тези, които знаят, за тези, които са позабравили и за тези, които не знаят" - автор доц. д-р инж. Руска Димитрова

"ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЗНАЯТ, ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ПОЗАБРАВИЛИ И ЗА ТЕЗИ,

КОИТО НЕ ЗНАЯТ" 

автор : доц. д-р инж. Руска Димитрова 

Прикачени документи

Още Публикации

12/ 07/ 2018

Дискусионен семинар по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

04/ 07/ 2018

Поздравителен адрес по случай нов офис на РК Хасково

22/ 06/ 2018

Писмо от арх. Чинка Тодорова - гр. Шумен 

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, обобщени от РК София град