Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"За тези, които знаят, за тези, които са позабравили и за тези, които не знаят" - автор доц. д-р инж. Руска Димитрова

"ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЗНАЯТ, ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ПОЗАБРАВИЛИ И ЗА ТЕЗИ,

КОИТО НЕ ЗНАЯТ" 

автор : доц. д-р инж. Руска Димитрова 

Прикачени документи

Още Публикации

19/ 01/ 2018

Обръщение на инж. Емил Крумов - Председател на НПС "КСС" към членовете на РК София-град 

09/ 01/ 2018

Разработването на общите устройствени планове - отговорност пред поколенията, автор: инж. Гергана Кривошапкова 

05/ 01/ 2018

Лична позиция на инж. Христо Христов - управител на вече малка проектантска фирма

05/ 01/ 2018

Открито писмо от Факултета по транспортно строителство при УАСГ