Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище на НПС "ТСТС" по повод открито писмо на Факултета по транспортно строителство при УАСГ

СТАНОВИЩЕ

на НПС "ТСТС"

по повод открито писмо от Факултет по транспортно строителство  при УАСГ 

Прикачени документи

Още Публикации

19/ 01/ 2018

Обръщение на инж. Емил Крумов - Председател на НПС "КСС" към членовете на РК София-град 

09/ 01/ 2018

Разработването на общите устройствени планове - отговорност пред поколенията, автор: инж. Гергана Кривошапкова 

05/ 01/ 2018

Лична позиция на инж. Христо Христов - управител на вече малка проектантска фирма

05/ 01/ 2018

Открито писмо от Факултета по транспортно строителство при УАСГ