Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писма от инж. Павлин Панов

ЦУ на КИИП не носи отговорност за съдържанието на публикувания материал!
Съдържанието на публикацията и достоверността на поднесената информация са отговорност единствено на авторите.

Задължение на авторите е да спазват нормите на добрата етика и да не изпращат материали със заплашително, оскърбително, обидно, оклеветяващо и незаконно съдържание, което може да бъде квалифицирано като престъпление и да доведе до гражданска или наказателна отговорност.

-----------

Писма от инж. Павлин Панов 

Прикачени документи

Още Сигнали/Похвали

23/ 02/ 2021

Писма от инж. Павлин Панов 

18/ 02/ 2021

Отворено писмо от доц. д-р инж. Йонко Пенев 

17/ 02/ 2021

Сигнал от доц. д-р инж. Йонко Пенев 


12/ 10/ 2020

Благодарствено писмо от инж. Михаил Толев - председател на НПС  "ОВКХТТГ"