Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централна комисия технически контроли

Централна комисия технически контроли


10/ 03/ 2015

ПРОТОКОЛ № ТК-04/ 22.10.2014 г.

10/ 03/ 2015

ПРОТОКОЛ № ТК-01/ 21.01.2015 г.

10/ 10/ 2013

ПРОТОКОЛ № ТК-06/ 17.07.2013 г.

10/ 10/ 2013

ПРОТОКОЛ № ТК-07/ 18.09.2013 г.

09/ 07/ 2013

ПРОТОКОЛ № ТК-02 / 13.02.2013 г.

09/ 07/ 2013

ПРОТОКОЛ № ТК-03 / 20.03.2013 г.

09/ 07/ 2013

ПРОТОКОЛ № ТК-04/ 17.04.2013 г.

09/ 07/ 2013

ПРОТОКОЛ № ТК-05/ 22.05.2013 г.

13/ 03/ 2013

ПРОТОКОЛ № ТК-01 / 18.01.2012 г.

13/ 03/ 2013

ПРОТОКОЛ № ТК-02 / 29.02.2012 г.