Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

01/ 03/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 26

20/ 02/ 2018

"Градим духовното, градим и материалното" - интервю на Ловчанския митрополит Гавриил, почетен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

13/ 02/ 2018

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018"

13/ 02/ 2018

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии, 3-6 юни 2018, Бургас

12/ 01/ 2018

Die Software fur den Grundbau

21/ 12/ 2017

Участие в 10 годишнината на Камара на оправомощените архитекти и оправомощените инженери на Македония

18/ 12/ 2017

Весели празници

15/ 12/ 2017

Решения на Върховния административен съд на Република България

01/ 12/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ

27/ 11/ 2017

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ПО ЗУЗСО