Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН - 18.02.2014-ЗАЛА"ПЛЕВЕН, ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ"

РЕГИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА КИИП
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН
Свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ –ПЛЕВЕН
 
На 18.02.2014 г./вторник/ от 16.00 часа в зала „Плевен”, пл.”Възраждане”
 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчетен доклад на Регионлното ръководство за 2013.
2.Отчет на КС на РК Плевен за 2013 г.
3.Обсъждане и приемане на отчетния доклад на РР   и отчетния доклад на КС.
4.Приемане бюджета на РК Плевен за 2014 г.
5.Гласуване на делегати за ОС на КИИП
6.Разни.
 
РР на РК Плевен
Свиква
Отчетни събрания на професионалните секции
на РК Плевен както следва:
1.Конструкции на сгради и съоръжения
 11.02.2014
16.00ч.
 Зала 203 – НТС
 
2.Водно строителство
   6.02.2014
16.00ч.
Зала 203 – НТС
 
3.Транспортно строителство и транспортни съоръжения
 7.02.2014
 16.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
4.Електротехника, автоматика и съобщителна техника
 12.02.2014
 16.00ч.
 Зала 203 – НТС
5.Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване
 12.02.2014
 14.00ч.
 Офис на КИИП
     Ст.609
6.Минно дело и геология
 10.02.2014
16.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
7.Геодезия, приложна геодезия
11.02.2014
14.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
8.Технологии
12.02.2014
14.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
 
Председател РК Плевен:инж.Живко Иванов

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“