Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН - 18.02.2014-ЗАЛА"ПЛЕВЕН, ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ"

РЕГИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА КИИП
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН
Свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ –ПЛЕВЕН
 
На 18.02.2014 г./вторник/ от 16.00 часа в зала „Плевен”, пл.”Възраждане”
 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчетен доклад на Регионлното ръководство за 2013.
2.Отчет на КС на РК Плевен за 2013 г.
3.Обсъждане и приемане на отчетния доклад на РР   и отчетния доклад на КС.
4.Приемане бюджета на РК Плевен за 2014 г.
5.Гласуване на делегати за ОС на КИИП
6.Разни.
 
РР на РК Плевен
Свиква
Отчетни събрания на професионалните секции
на РК Плевен както следва:
1.Конструкции на сгради и съоръжения
 11.02.2014
16.00ч.
 Зала 203 – НТС
 
2.Водно строителство
   6.02.2014
16.00ч.
Зала 203 – НТС
 
3.Транспортно строителство и транспортни съоръжения
 7.02.2014
 16.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
4.Електротехника, автоматика и съобщителна техника
 12.02.2014
 16.00ч.
 Зала 203 – НТС
5.Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване
 12.02.2014
 14.00ч.
 Офис на КИИП
     Ст.609
6.Минно дело и геология
 10.02.2014
16.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
7.Геодезия, приложна геодезия
11.02.2014
14.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
8.Технологии
12.02.2014
14.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
 
Председател РК Плевен:инж.Живко Иванов

Още Съобщения

16/ 04/ 2019

Международен семинар тема: „Обмяна на добри практики при изпълнението на плана за действие за справяне с риска от облъчване от радон“

11/ 04/ 2019

Пети Национален Семинар - Конференция "Добрата практиuка в проектирането - част Електрическа"

11/ 04/ 2019

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2019 г.

10/ 04/ 2019

Представяне на новите продукти и решения на "Данфосс" България в сферата на отоплителните инсталации