Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

“Химкомплект-Инженеринг“ АД, проектантска фирма с над 55 годишен опит в промишленото проектиране търси да назначи на трудов договор строителен инженер с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна" на проекта с опит минимум 5 г.

Изисквания:
- Познаване на действащата нормативна уредба;
- Минимум 5 години стаж като проектант с ППП;
- Много добро владеене на AutoCAD, MS OFFICE и специализиран софтуер Tower7, Robot Structural Analysis.

Задължения:
- Изготвяне на проекти съгласно действащите нормативни уредби;
- Участие в авторски надзор.

Предимства:
- Владеене на английски език;
- Владеене на AutoCAD- Structural Detailing, Autodesk REVIT Structure, Advance Steel.

Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 25 юли 2018 г.

За контакти:
арх. Елеонора Тоскова
служебен телефон 02-920 07 02

headoffice@chimcomplect-eng.bg

toskova@chimcomplect-eng.bg

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.