Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

“Химкомплект-Инженеринг“ АД, проектантска фирма с над 55 годишен опит в промишленото проектиране търси да назначи на трудов договор строителен инженер с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна" на проекта с опит минимум 5 г.

Изисквания:
- Познаване на действащата нормативна уредба;
- Минимум 5 години стаж като проектант с ППП;
- Много добро владеене на AutoCAD, MS OFFICE и специализиран софтуер Tower7, Robot Structural Analysis.

Задължения:
- Изготвяне на проекти съгласно действащите нормативни уредби;
- Участие в авторски надзор.

Предимства:
- Владеене на английски език;
- Владеене на AutoCAD- Structural Detailing, Autodesk REVIT Structure, Advance Steel.

Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 25 юли 2018 г.

За контакти:
арх. Елеонора Тоскова
служебен телефон 02-920 07 02

headoffice@chimcomplect-eng.bg

toskova@chimcomplect-eng.bg

Още Съобщения

16/ 04/ 2019

Международен семинар тема: „Обмяна на добри практики при изпълнението на плана за действие за справяне с риска от облъчване от радон“

11/ 04/ 2019

Пети Национален Семинар - Конференция "Добрата практиuка в проектирането - част Електрическа"

11/ 04/ 2019

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2019 г.

10/ 04/ 2019

Представяне на новите продукти и решения на "Данфосс" България в сферата на отоплителните инсталации