Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

“Химкомплект-Инженеринг“ АД, проектантска фирма с над 55 годишен опит в промишленото проектиране търси да назначи на трудов договор строителен инженер с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна" на проекта с опит минимум 5 г.

Изисквания:
- Познаване на действащата нормативна уредба;
- Минимум 5 години стаж като проектант с ППП;
- Много добро владеене на AutoCAD, MS OFFICE и специализиран софтуер Tower7, Robot Structural Analysis.

Задължения:
- Изготвяне на проекти съгласно действащите нормативни уредби;
- Участие в авторски надзор.

Предимства:
- Владеене на английски език;
- Владеене на AutoCAD- Structural Detailing, Autodesk REVIT Structure, Advance Steel.

Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 25 юли 2018 г.

За контакти:
арх. Елеонора Тоскова
служебен телефон 02-920 07 02

headoffice@chimcomplect-eng.bg

toskova@chimcomplect-eng.bg

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“