Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

IN MEMORIAM инж.Станислав ВИДЕВ

С прискърбие съобщаваме, че на 07.04.2019г. скоропостижно

почина инж. Станислав Стоянов Видев   -  Председател на РК на КИИП - Хасково.     

Поклонението и погребението ще се състоят  на 08.04.2019г. от 13,00 часа  на Пловдивските гробища гр. Хасково.

Поклон пред светлата му памет!

Още Съобщения

16/ 04/ 2019

Международен семинар тема: „Обмяна на добри практики при изпълнението на плана за действие за справяне с риска от облъчване от радон“

11/ 04/ 2019

Пети Национален Семинар - Конференция "Добрата практиuка в проектирането - част Електрическа"

11/ 04/ 2019

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2019 г.

10/ 04/ 2019

Представяне на новите продукти и решения на "Данфосс" България в сферата на отоплителните инсталации