Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Бизнес линиите, които предлага КОФАС България - лидер в кредитното застраховане, който предлага решения за управление на търговски вземания

Информация относно бизнес линиите, които предлага  КОФАС България -  лидер в кредитното застраховане, който предлага решения за управление на търговски вземания.

 

 

Прикачени документи

Още Съобщения

21/ 09/ 2017

Покана за семинар "ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"  

19/ 09/ 2017

Покана от IQI Контрол ООД за първата промоция на Рамковия договор за алианс, издаван от английската асоциация на архитектите консултанти ACA

15/ 09/ 2017

Благодарствено писмо от Никонсулт ЕООД до инж. Иван Каралеев - Председател УС на КИИП и инж. Мария Попова - Председател НПС "ЕАСТ" 

04/ 09/ 2017

Преференциални цени на издавана от КИИП техническа литература