Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПРОУЧВАНЕ

Провеждане на  пазарно проучване с предмет: „Изготвяне на количествено – стойностни сметки за извършване на текущ ремонт на 7 броя обекти на отдел „Обществено хранене“ – ДУССД в имоти предоставени за управление на МВР на територията на гр. София” с цел информиране на включените в поддържания от Вас регистър лица.

 

Информация за горепосоченото пазарно проучване може да намерите на приложения линк:

https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/pazarni-konsultacii/view/pazarni-konsultacii/пазарно-проучване-изготвяне-на-количествено-стойностни-сметки-за-извършване-на-текущ-ремонт-на-7-броя-обекти-на-отдел-обществено-хранене-дуссд-в-имоти-предоставени-за-управление-на-мвр-на-територията-на-гр.-софия-

Още Съобщения

20/ 03/ 2019

Общи събрания на Националните професионални секции (НПС), 2019 г.

20/ 03/ 2019

Покана за общо събитие на тема „Управление на риска и решения за строителство/изграждане на инфраструктура


19/ 03/ 2019

Лектория "СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА НА ЖИВО"

08/ 03/ 2019

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ