Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПРОУЧВАНЕ

Провеждане на  пазарно проучване с предмет: „Изготвяне на количествено – стойностни сметки за извършване на текущ ремонт на 7 броя обекти на отдел „Обществено хранене“ – ДУССД в имоти предоставени за управление на МВР на територията на гр. София” с цел информиране на включените в поддържания от Вас регистър лица.

 

Информация за горепосоченото пазарно проучване може да намерите на приложения линк:

https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/pazarni-konsultacii/view/pazarni-konsultacii/пазарно-проучване-изготвяне-на-количествено-стойностни-сметки-за-извършване-на-текущ-ремонт-на-7-броя-обекти-на-отдел-обществено-хранене-дуссд-в-имоти-предоставени-за-управление-на-мвр-на-територията-на-гр.-софия-

Още Съобщения

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В САЩ,ОРГАНИЗИРАН ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ