Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

пазарно проучване


Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ - МВР, Отдел „Обществени поръчки“Сектор „Пазарни проучвания“ провеждат пазарно проучване с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на противообледенителна система за покриви, улуци и водосточни тръби на Централна сграда на МВР - блокове № 1, 2, 3, 4 и 5”

Информация за горепосоченото пазарно проучване може да намерите на приложения линк:

https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/pazarni-konsultacii/view/pazarni-konsultacii/пазарно-проучване-изготвяне-на-инвестиционен-работен-проект-упражняване-на-авторски-надзор-и-изпълнение-на-противообледенителна-система-за-покриви-улуци-и-водосточни-тръби-на-централна-сграда-на-мвр---блокове-1-2-3-4-и-5

Още Съобщения

15/ 02/ 2019

БАИС - Дискусионен панел - 06.03.2019 г. 

14/ 02/ 2019

Обява за работа като Главен конструктор 

12/ 02/ 2019

Обява  от македонската строителна компания "Рапид Билд", отговаряща за изграждането на газопровод в Македония, за работно място за инженер проектант.

07/ 02/ 2019

График за провеждане на ОС по РК, 2019 г.