Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Публично представяне на Доклад за състоянието на градската среда на централната градска част на гр.София, изготвен от екипа на проф. Ян Геел.

Публичното представяне на Доклад за състоянието на градската среда на централната градска част на гр.София, изготвен от екипа на проф. Ян Геел  ще се състои на 04.10.2017г. в сградата на УАСГ , бул. "Христо Смирнески"1 , Аула Максима.

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 10/ 2017

Таксата участие за ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП e 15 лв. с ДДС.

Обучителен курс по работа с Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради 

13/ 10/ 2017

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2018 

12/ 10/ 2017

XXII Научна конференция ЕМФ 2017 г. - 17-20 септември 2017 г., гр. Созопол

10/ 10/ 2017

На вниманието на членовете на НПС КСС