Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Публично представяне на Доклад за състоянието на градската среда на централната градска част на гр.София, изготвен от екипа на проф. Ян Геел.

Публичното представяне на Доклад за състоянието на градската среда на централната градска част на гр.София, изготвен от екипа на проф. Ян Геел  ще се състои на 04.10.2017г. в сградата на УАСГ , бул. "Христо Смирнески"1 , Аула Максима.

Прикачени документи

Още Съобщения

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 05.07.2018 г.

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA