Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Публично представяне на Доклад за състоянието на градската среда на централната градска част на гр.София, изготвен от екипа на проф. Ян Геел.

Публичното представяне на Доклад за състоянието на градската среда на централната градска част на гр.София, изготвен от екипа на проф. Ян Геел  ще се състои на 04.10.2017г. в сградата на УАСГ , бул. "Христо Смирнески"1 , Аула Максима.

Прикачени документи

Още Съобщения

20/ 04/ 2018

Семинар "СИСТЕМИ ВОДА - ВЪЗДУХ НА TROX"

19/ 04/ 2018

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" ,18 май 2018 г.

18/ 04/ 2018

Концепция за ново законодателство в областта на проектирането 

17/ 04/ 2018

Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона