Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП организира на 10 юли 2018 г. (вторник)  от 14.00 часа в Заседателната зала на ЦО на КИИП в гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 1 (вход от бул."Драган Цанков" № 2)

СЕМИНАР - ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

на тема

Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

Проекти за изменение 

 Идеи и концепции за развитие

Модератор - адв. Емилия Александрова 

В дискусията ще се представят някои текстове от ЗУТ и ЗУЗСО, по които има противоречива практика. Ще се представи информация за промени в ЗУТ, които са внесени в НС и такива, които се обсъждат в работните групи към КСБ.

Очакваме Вашето активно участие с въпроси, предложения и конструктивни идеи.


д-р инж. ИВАН КАРАЛЕЕВ 
Председател на УС на КИИП

 

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“