Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП организира на 10 юли 2018 г. (вторник)  от 14.00 часа в Заседателната зала на ЦО на КИИП в гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 1 (вход от бул."Драган Цанков" № 2)

СЕМИНАР - ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

на тема

Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

Проекти за изменение 

 Идеи и концепции за развитие

Модератор - адв. Емилия Александрова 

В дискусията ще се представят някои текстове от ЗУТ и ЗУЗСО, по които има противоречива практика. Ще се представи информация за промени в ЗУТ, които са внесени в НС и такива, които се обсъждат в работните групи към КСБ.

Очакваме Вашето активно участие с въпроси, предложения и конструктивни идеи.


д-р инж. ИВАН КАРАЛЕЕВ 
Председател на УС на КИИП

 

Още Съобщения

16/ 04/ 2019

Международен семинар тема: „Обмяна на добри практики при изпълнението на плана за действие за справяне с риска от облъчване от радон“

11/ 04/ 2019

Пети Национален Семинар - Конференция "Добрата практиuка в проектирането - част Електрическа"

11/ 04/ 2019

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2019 г.

10/ 04/ 2019

Представяне на новите продукти и решения на "Данфосс" България в сферата на отоплителните инсталации