Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП организира на 10 юли 2018 г. (вторник)  от 14.00 часа в Заседателната зала на ЦО на КИИП в гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 1 (вход от бул."Драган Цанков" № 2)

СЕМИНАР - ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

на тема

Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

Проекти за изменение 

 Идеи и концепции за развитие

Модератор - адв. Емилия Александрова 

В дискусията ще се представят някои текстове от ЗУТ и ЗУЗСО, по които има противоречива практика. Ще се представи информация за промени в ЗУТ, които са внесени в НС и такива, които се обсъждат в работните групи към КСБ.

Очакваме Вашето активно участие с въпроси, предложения и конструктивни идеи.


д-р инж. ИВАН КАРАЛЕЕВ 
Председател на УС на КИИП

 

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.