Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Оферти за застраховки от "Алианц България" Застрахователно и Презастрахователно АД

"Алианц България"  Застрахователно и Презастрахователно АД представя нови оферти за застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството по ЗУТ" на проектантите и застраховка "Помощ при пътуване"  .

В приложения линк ще откриете и застраховка "Злополука", която е валидна както в чужбина, така и в България. Подходяща както за деца, така и за възрастни - 140 лв,с еднократно плащане за 1 година.

https://www.allianz.bg/individual_clients/life_insurance/risk_insurance_accidents/


При изникнали въпроси  може директно да се обърнете към г-жа Нели Мишева 

GSM 0888 98 37 90

E-mail: neli.misheva@allianz.bg


Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.