Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар: Приложение на софтуерът за симулации ANSYS при решаване на реални инженерни задачи

Семинар: Приложение на софтуерът за симулации ANSYS при решаване на реални инженерни задачи 

28 февруари 2018, 9:30 часа

бул. "Св. Климент Охридски" 8 , корпус А, зала "Асен Златаров" 


вход свободен, с предварителна регистрация

Прикачени документи

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“