Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Практически курс на тема "Водоснабдителни и канализационни системи и сградни водопроводни и канализационни инсталации.Нови изисквания при проектиране, изграждане , техническа експлоатация и врагане на строителните продукти"

На 31 януари, 2018 г.  БААИК организира практически курс на тема:

"ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ.  НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ" /информация - в приложения файл/.

 

За членовете на КИИП, КАБ, САБ и КСБ има отстъпка от редовната цена за участие.

 

Прикачени документи

Още Съобщения

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В САЩ,ОРГАНИЗИРАН ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ