Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Практически курс на тема "Водоснабдителни и канализационни системи и сградни водопроводни и канализационни инсталации.Нови изисквания при проектиране, изграждане , техническа експлоатация и врагане на строителните продукти"

На 31 януари, 2018 г.  БААИК организира практически курс на тема:

"ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ.  НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ" /информация - в приложения файл/.

 

За членовете на КИИП, КАБ, САБ и КСБ има отстъпка от редовната цена за участие.

 

Прикачени документи

Още Съобщения

20/ 04/ 2018

Семинар "СИСТЕМИ ВОДА - ВЪЗДУХ НА TROX"

19/ 04/ 2018

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" ,18 май 2018 г.

18/ 04/ 2018

Концепция за ново законодателство в областта на проектирането 

17/ 04/ 2018

Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона