Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Практически курс на тема "Водоснабдителни и канализационни системи и сградни водопроводни и канализационни инсталации.Нови изисквания при проектиране, изграждане , техническа експлоатация и врагане на строителните продукти"

На 31 януари, 2018 г.  БААИК организира практически курс на тема:

"ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ.  НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ" /информация - в приложения файл/.

 

За членовете на КИИП, КАБ, САБ и КСБ има отстъпка от редовната цена за участие.

 

Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.