Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд", организиран от БАИС, ЕнЕфект и Община Добрич

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич

имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в:


Събитие на тема:
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения


 06.06.2018 г. от 10.00 ч. 

в Огледална зала „Нели Божкова“ с адрес: ул. България №5, гр. Добрич

(драматичен театър „Йордан Йовков“).

Прикачени документи

Още Съобщения

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 05.07.2018 г.

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA