Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд", организиран от БАИС, ЕнЕфект и Община Добрич

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич

имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в:


Събитие на тема:
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения


 06.06.2018 г. от 10.00 ч. 

в Огледална зала „Нели Божкова“ с адрес: ул. България №5, гр. Добрич

(драматичен театър „Йордан Йовков“).

Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.