Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд", организиран от БАИС, ЕнЕфект и Община Добрич

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич

имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в:


Събитие на тема:
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения


 06.06.2018 г. от 10.00 ч. 

в Огледална зала „Нели Божкова“ с адрес: ул. България №5, гр. Добрич

(драматичен театър „Йордан Йовков“).

Прикачени документи

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.