Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Българо-грузински бизнес форум

Уважаеми колеги,

В периода 4-5 април 2019 г. ще се проведе VI-та сесия на Междуправителствена българо-грузинската комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Съпредседател от българска страна е г-н Росен Желязков, министър на транспорта и информационните технологии на Република България.

На 5 април 2019 г., се предвижда провеждането на бизнес форум с провеждане на двустранни срещи между представители на деловите среди на България и Грузия, със следната секторна насоченост: земеделие и земеделски продукти, производство на стъкло и стъклени изделия, логистика и транспорт, информационни и комуникационни технологии, хранително-вкусова промишленост, (в това число вино) и др.

Целта на събитието е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Грузия, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

При интерес за участие, следва да изпратите попълнена регистрационна форма, в срок до 29.03.2019 г. на e-mail:

a.andreeva@sme.government.bg<mailto:a.andreeva@sme.government.bg> или e.ivanova@sme.government.bg<mailto:e.ivanova@sme.government.bg>.

Допълнителна информация можете да получите от Ася Андреева, на телефон: 02/940 7989 или Евелина Иванова на телефон: 02/940 7978.

Участието на българските фирми в Българо-грузинския бизнес форум е безплатно. На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена програма на събитието.

Приложение: Регистрационна форма

Прикачени документи

Още Съобщения

09/ 07/ 2019

Международна  научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ'2019 

04/ 07/ 2019

Покана за обучение на инженери във ВТУ "Т. Каблешков" 

18/ 06/ 2019

Разговори за града: Пешеходен град 

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"