Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Благодарствено писмо от Никонсулт ЕООД до инж. Иван Каралеев-Председател УС на КИИП и инж. Мария Попова - Председател НПС "ЕАСТ"

С текста на писмото можете да се запознаете от прикачения файл.

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 10/ 2017

Таксата участие за ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП e 15 лв. с ДДС.

Обучителен курс по работа с Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради 

13/ 10/ 2017

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2018 

12/ 10/ 2017

XXII Научна конференция ЕМФ 2017 г. - 17-20 септември 2017 г., гр. Созопол

10/ 10/ 2017

На вниманието на членовете на НПС КСС