Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018

Градът Медиа Груп кани членовете на КИИП на 

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 ,

която ще се състои на  27.09.2018 от 9:00 часа в Sofia Event Centre

Предварителната програма на събитието можете да видите на: http://buildinginnovation.bg/bg/program/

Градът Медиа Груп оаква Вашето потвърждение на events@thecitymedia.bg

Поради големия интерес към събитията от серията Building Innovation Forum Series е определена квота от 20 безплатни присъстващи от страна на КИИП. При изчерпване на квотата, организаторите запазват правото си да отказват безплатен достъп.

Прикачени документи

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.