Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018

Градът Медиа Груп кани членовете на КИИП на 

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 ,

която ще се състои на  27.09.2018 от 9:00 часа в Sofia Event Centre

Предварителната програма на събитието можете да видите на: http://buildinginnovation.bg/bg/program/

Градът Медиа Груп оаква Вашето потвърждение на events@thecitymedia.bg

Поради големия интерес към събитията от серията Building Innovation Forum Series е определена квота от 20 безплатни присъстващи от страна на КИИП. При изчерпване на квотата, организаторите запазват правото си да отказват безплатен достъп.

Прикачени документи

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“